בהצהרה נמסר ASAE כי בימים האחרונים "התגלו ודיווחו פרקטיקות המסתכמות בניסיונות הונאה, שבוצעו על ידי שליחת הודעות הונאה, הקשורות לגוף הבנקאי 21800, ו/או באמצעות אנשי קשר טלפוניים, על מנת להפחיד מפעילים כלכליים".

לטענת הרשות, בניסיון הונאה זה, "התבקש סכום מסוים לשלם קנס כוזב, באמצעות ישות והתייחסות בנקאית ועם איום סגירת המפעל".

ASAE מבהירה כי "בשום פנים ואופן אינה שולחת הודעות למפעילים כלכליים לשלם קנסות".

"כל ההליכים מתבצעים בערוצים רשמיים ומשפטיים, לכן אסור למפעילים כלכליים להגיב לבקשה כלשהי מהודעות ו/או שיחות כביכול שהתקבלו".