חדשות על אירוע זה החלו להסתובב בכמה קבוצות חינוך ובלוגים בתחילת השבוע: "הצעדה לחינוך תתרחש ב -17 בפברואר, החל בלרגו דו ראטו, בשעה 14:00, ותסתיים מול האספ ליה דה רפובליקה".

פאולו פזנדה הוא אחד מכ -20 מורים מבתי ספר בדרום המדינה, המארגן את המחאה שמטרתה למשוך תשומת לב לבעיות בבתי הספר הציבוריים, בעיות ישנות, שלא קיבלו פתרונות מהממשלה המתפטרת ואשר צריכות להיות בראש סדר העדיפויות הבא.

"כואב שאנחנו עדים להתדרדרות מתמשכת של בתי הספר הציבוריים ושום דבר לא נעשה", שיתף מורה מסנטה מריה דה פיירה, והסביר גם כי הצעדה מיועדת כ"זעקת אזהרה אחרונה" לפני הבחירות לחקיקה, המתוכננות ל-10 במרץ.

"עונת הבחירות היא הזמן לדרוש מחויבות מכל המפלגות הפוליטיות בנוגע לסדרי העדיפויות שלהן לחינוך בבית המחוקק הבא", הדגיש המורה.

הבעיות העיקריות שאליהן הוא מתייחס אינן חדשות, למעשה, הן מעידות על סוגיות המחאה של אנשי מקצוע בבתי הספר בשנה שעברה, כאשר השביתות נמשכו מספר חודשים ועשרות אלפי אנשים הצטרפו להפגנות שונות.

פאולו פזנדה מתעקש על התאוששות מלאה של זמן השירות הקפוא, סקירת המשכורות, משטר הפרישה ומשטר ניידות המחלה, בנוסף לתנאי העבודה של המורים.

"בדיון הפוליטי שיתקיים עד הבחירות, החינוך חייב להיות אחד הנושאים במוקד", הצהיר וטען כי על המפלגות לנקוט במדיניות החינוכית, סדרי העדיפויות והמחויבויות שלהם כלפי בתי ספר ציבוריים.