על פי מצגת התוצאות, המרווח הכספי (ההפרש בין ריבית שנגבה על אשראי לריבית על פיקדונות) גדל ב -72% ל -943 מיליון יורו.

BPI נמצאת בבעלות הקבוצה הספרדית Cai xabank.