"אני לא יכול לומר שהדברים לא עבדו בכלל, אבל ביחס לציפיות, מאה הימים הראשונים האלה לא יכולים לגרום לי להתגבר על הספקות שהיו לי" בעקבות ההליך שהוביל ליצירת AIMA, אמר החוקר.


100 יום

AIMA הוקמה ב -29 באוקטובר, לפני מאה ימים, לאחר סיום שירות הזרים והגבולות (SEF), שקלט גם את תפקידי הוועדה העליונה להגירה, כדי להגיב על 350,000 התהליכים הממתינים להסדרה ולהקל על תהליך שילוב הע

ולים.

"נראה לי שמבחינת העקרונות הקמת AIMA טובה, מכיוון שהיא מפרידה בין החלק המשטרתי לחלק היישום של מדיניות ההגירה וניהול תהליכים הקשורים לאינטגרציה", אך התגובה "לצבר העצום של הבקשות שנותרו מאחור" נוהלה "באופן שיש בו אבסורדיות רבות" ו"תכנון זהיר בהרבה בתהליך המעבר הוא הכרחי", אמר חורז'ה מלהיירוס.

"כמה דברים הותירו אותי עם ספקות במהלך מאה הימים האלה", כמו "הקשר עם המרקם האסוציאטיבי שעובד עם מהגרים", ש"לא נעשה וההזדמנות הזו אבדה".

"הדיאלוג המבני" עם החברה האזרחית "מתרחש בצורה לקויה" ולכך מתווספות כמה בעיות בנושא שילוב העולים יש להעריך את מ

רכיב האינטגרציה באסטרטגיה של AIMA גם ביחסיה עם שוק העבודה והחינוך

.

"כבר היינו הרבה יותר דינמיים ופעילים בעניין הזה", סיכם.

"למרות שיש דחיפות להגיב למה שמתעכב, איננו יכולים לעצור את שאר המרכיבים במדיניות ההגירה" הכוללים אינטגרציה, הזהיר החוקר.

מק

לט

למרות שהוא משבח את ההתייחסות למקלט על שמה של AIMA עצמה - "נושא שקשור לזכויות אדם ולמחויבויות בינלאומיות של פורטוגל בנוגע לקליטתם של אלה הסובלים מרדיפה מסיבות שונות במדינת מוצאם, בין אם בהקשר של אמנת ז'נבה, או צורות אחרות של הגנה בינלאומית", חורחה מלהיירוס מתחרט על מוקד המבנה

החדש.

במקלט היה "שיח שבו המרכיב הביטחוני, הרעיון שעלינו להגן על השטח הלאומי ושבקשות מקלט פוגעות גוברות על המרכיב ההומניטרי", אמר.

"חסר כאן שיח חזק יותר ביחס לקבלה", כולל "סוגיית ההבחנה בין מהי למעשה בקשת מקלט שיש לקבל או לא".

המומחה, שפיתח מספר עבודות בתחום הגיאוגרפיה האנושית ותהליכי הגירה, שיבח את הקלת ההליכים המקוונים, החל מבקשת מסמכים ועד לתהליכי איחוד משפחות שהוכרזו לאחרונה.

אבל "גם כאן יש כמה שאלות" עם עלייה בתלונות על הפלטפורמה המקוונת, סיכם החוקר.