על פי המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE): "האצה זו מוסברת בחלקה על ידי עליית מחירי החשמל וסיום הפטור ממע"מ על מספר פריטי מזון חיוניים", והעריך כי ההשפעה של סיום מע"מ אפס על השונות במדד המחירים לצרכן בסך הכל הייתה 0.7 נקודות אחוז.

מעוגל למקום עשרוני אחד, שיעור השונות של IPC שהוצג היום על ידי INE מאשר את ערך האומדן המהיר שפורסם ב -31 בינואר.

מדד האינפלציה הבסיסי (מדד כולל ללא מזון ומוצרי אנרגיה לא מעובדים) רשם שינוי של 2.4% בינואר (2.6% בדצמבר).

בחודש הנבדק עלתה השונות במדד מוצרי האנרגיה ל -0.2% (-10.5% בחודש הקודם) והמדד למוצרי מזון לא מעובדים הואץ ל -3.1% (2.0% בחודש הקודם).