על פי נתונים שפרסם המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE), בשנת 2023 עלויות העבודה עלו ב -5.3% לעומת השנה שעברה. העלייה של 5% בעלויות השכר תרמה להתפתחות זו.

"בשנת 2021 מדד עלות העבודה עלה ב -5.3% (הוא עלה ב -3.2% בשנת 2022), המקביל לעלייה של 5% בעלויות השכר (3.0% בשנת 2022) ו -6.4% בעלויות אחרות (4.1% בשנת 2022)", מדגיש משרד הסטטיסטיקה, בשיא השיא שפורסם הבוקר.

חשוב להסביר כי עלויות השכר מכסות לא רק את השכר עצמו אלא גם בונוסים וקצבאות קבועות, תשלום עבור עבודה בשעות נוספות ובונוסים וקצבאות לא סדירות (כגון בונוס חג המולד).

עלויות אחרות מתייחסות למיסים, דמי סוציאליות, תשלומי יתירות וחיובים אופציונליים, כגון ביטוח בריאות.

נתונים שפרסמה INE מראים כי במגזר הציבורי עלויות העבודה עלו הכי הרבה בשנה האחרונה. שם העלייה משנה לשנה הייתה 6% (היא הייתה 1.6% בשנת 2022), ואילו במגזר הפרטי היא הייתה 4.9% (היא הייתה 4.

1%).

השנה האחרונה הייתה שם נרדף למספר שינויים בשכר עובדי ציבור - כלומר לא רק עליות שכר אלא גם חיזוקים בכמה קריירות ספציפיות - מה שעוזר להבין את ההתפתחות הזו.