ההצעה מגיעה מהרוב הסוציאליסטי ותתקבל להצבעה בישיבת הלשכה ביום שני.

"[מוצע] לחדש את תקופת השעיית ההרשאה ורישומי הלינה המקומיים החדשים לתקופה של שישה חודשים מתום התקופה התקפה כיום ועד כניסתו לתוקף של משטר הלינה המקומי העירוני".

על פי ההצעה, המועד האחרון בתוקף הסתיים ביום חמישי.

לשכת גאיה אישרה, ב- 23 בינואר אשתקד, את השעיית רישומי הלינה המקומיים החדשים והודיעה על הקמת משטר לינה מקומי עירוני.

בישיבת מועצה הצהיר הנשיא, אדוארדו ויטור רודריגס, כי בכוונתו, באמצעי זה, "למשמעת" את המגזר הזה.

"השעיית הרישומים החדשים היא אמצעי זהירות ליצירת תקנה", אמר ראש העיר, והצדיק את הצעד ב"צורך למשמעת "את אזור הלינה המקומי.

באותו מועד, ההצעה אושרה פה אחד.

בהמשך, ביולי, הוארך הצעד, וב -6 באוקטובר נכנס לתוקף החוק הלאומי על תוכנית הממשלה שמטרתו לעודד את הגידול בדיור, חבילת "עוד דיור", ואשר הציג המלצות על מגזר הדיור.

בהצעה שנדונו ביום שני, הרוב הסוציאליסטי נזכר בצעדים הלאומיים שהורחבו מאז לכל השטח הלאומי, כלומר לרישומי הלינה המקומיים יש כיום משך של חמש שנים, המתחדשים לתקופות שוות בהחלטת המועצה העירונית.

לגבי משטר הלינה המקומי העירוני, ההצעה קובעת גם כי "שינויי החקיקה ב- Mais Habitação ראו הכנסת שינויים במשטר המשפטי ללינה מקומית שהשפיעו על ניסוח התקנה".