המבצע המשותף בדק שישה מפעלים המגדלים ומוכרים כלבי סרה דה אסטרלה, באזור פארק הטבע סרה דה אסטר לה.

"התגלו ארבעה מצבים לא סדירים, שהביאו להשתתפות בהתאמה ויביאו להלידים את ההליכים המינהליים המתאימים", אמרו ה- GNR ו- ICN F.

שני הגורמים הסבירו כי הפעולה כללה גם "העלאת המודעות בקרב בעלי חיות מחמד לחשיבות הבטחת עמידה בהוראות החוק".

ה- GNR ו- ICNF הדגישו כי "הם ימשיכו לבצע פעולות העלאת מודעות שמטרתן לרווחתם של בעלי חיים אלה, כמו גם לבצע פעולות סנקציות המוצדקות על מנת למגר פרקטיקות בלתי הולמות".