על פי נתוני בנק פורטוגל, פורטוגלים העובדים בחו"ל שלחו בשנה שעברה 3,985.57 מיליון יורו, מה שמהווה עלייה של 2.4% בהשוואה ל -3,892.26 שנשלחו בשנת 2022.


כרגיל בשנים האחרונות, העברות מהגרים שברו את השיא שוב בשנה שעברה, שכן בשנת 2021 הסכום ששלחו עובדים פורטוגלים לחו"ל היה 3,707.77 מיליון יורו.


ביחס לזרים העובדים בפורטוגל, הסכום שנשלח למדינות מוצאם בשנה שעברה עמד על 570.19 מיליון יורו, המהווה עלייה של 7.39% לעומת 530.96 מיליון שנשלחו בשנת 2022 ומעל 504.17 מיליון שנשלחו בשנת 2021, המאשר את המגמה של הגדלת כוח העבודה הזר בפורטוגל.


ברזיל

ביניהם בולטים עובדים ברזילאים בפורטוגל, ששלחו כמעט מחצית מכלל ההעברות, עם 281.35 מיליון יורו, מה שמראה עלייה של 8.42% לעומת 259.49 מיליון שנשלחו בשנת 2022 ו- 239.34 מיליון יורו שנשלחו בשנת 2021

לברזיל.

מהגרים לאומיים העובדים במדינות אפריקה דוברות פורטוגזית (PALOP) שלחו בשנה שעברה 312.76 מיליון יורו, מה שמהווה ירידה של 1.36% לעומת 317.06 מיליון שנשלחו בשנת 2022, אך עדיין הרבה מעל 260.55 מיליון שנשלחו בשנת 2021.

כרגיל, פורטוגלים העובדים באנגולה מייצגים כמעט את כל הכספים הללו, לאחר ששלחו 303.55 מיליון יורו, המהווה ירידה של 1.65% לעומת 308.4 מיליון שנשלחו בשנת 2022 לפורטוגל.