"האיזון חיובי מאוד", אמר נשיא A IMA, לואיס גוס פינהיירו, ללוסה, והדגיש כי הייתה "ביקוש גדול מכמה אלפי אזרחים שהשתמשו בפורטל כדי לבקש קיבוץ מחדש של בני ביתם".

כדי שבקשות אלה יטופלו, משק הבית היה צריך להיות בעל אלמנט שלא היה בן יותר מ -9 שנים.

"ברגש ראיתי את השמחה של אנשים שראו את התהליכים שלהם סוף סוף מתקדמים", אמר גוס פינהיירו.

ב- 10 בפברואר טופלו בקשות אלה לראשונה. באותו יום ראשון "השתתפו 428 אנשים" ו- "432 אנשים מתוכננים ל -24 בפברואר", אמר מקור ב- AIMA

.

כל בקשה מבוססת על מצבו של הקטין, אך לאחר מכן AIMA ממשיכה להסדיר את שאר בני המשפחה.

מודל חדש זה של שירות אישי לאחר רישום מקוון מאפשר "בדיקת מתודולוגיות חדשות" שישמשו בעתיד, הסביר גוס פינהיירו.

המטרה הכוללת נותרה זהה למה שהוכרז עם הקמת המוסד, ב- 29 באוקטובר 2023, "להפוך את כל השירותים העיקריים של AIMA לזמינים באופן מקוון, רצוי עד סוף השנה".