"בשלושת החודשים האחרונים היו בפורטל בממוצע 12,279 פרסומות פעילות לבנייה חדשה בחודש, מה שמייצג צמיחה של 36% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד בה פעלו בממוצע 9,015 פרסומות בחודש", מדגישה החברה בהצהרה ל- Not ícias ao Minuto.

"בתקופה הנבדקת, רכישת בית בנייה חדש עלתה בממוצע 565,000 אירו, הפרש של 65,000 אירו בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בה המחיר הממוצע עמד על כ -500,000€".

עם זאת, "בהשוואה לנכסים משומשים, באותה תקופה נמצא כי הם עולים בממוצע 170,000 אירו, הפרש של 395,000 אירו (-232%) ביחס לנכסי בנייה חדשים".

"כאשר ניתחו את קטגוריית הבתים, היה היצע גדול יותר של פרסומות לדירות, המייצגות 94% מהנכסים החדשים, ואילו בתים מייצגים רק 6% ".