במונחים משנה לשנה, שיעור השינוי עמד על 4.4% (5.3% בדצמבר 2023).

מספר הערכות הבנקים עמד על כ -28.9 אלף, המהווים ירידה של 2.0% בהשוואה לתקופה הקודמת ועלייה של 30.8% לעומת השנה שעברה.

האזור האוטונומי של מדיירה הראה את העלייה המשמעותית ביותר בהשוואה לחודש הקודם (4.0%), כאשר שאר האזורים רשמו שינויים חיוביים עם למעט אוסטה ווייל דו טג'ו, שהראו אפס שינוי.


בהשוואה לינואר 2023, הערך החציוני של הערכות השווי גדל ב -4.4%, כאשר השונות העזה ביותר נצפתה באזור האוטונומי של מדיירה (19.5%) וירידה אחת באלגרבה (-0.5%).