"התהליך נמשך, מייצג השקעה של כ -400 אלף אירו למצלמות מעקב בבאישה דה קוימברה, אך התהליך בכללותו איטי מבחינה בירוקרטית", אמר חוסה מנואל סילבה.

"לגבי אקלים חוסר הביטחון בבאיקסה דה קוימברה, זה מוגזם", ציין.

חברת המועצה רג'ינה בנטו ביקשה מלשכת התערבות באמצעות המשטרה העירונית, שחוסה מנואל סילבה התעלם ממנה מכיוון שלא היו להם "כישורי אבטחה או חקירה".

"סוגיות ביטחוניות נוגעות לכוחות הביטחון, שהם בעירייה ה- PSP וה - GNR, התלויים בממשלה, ואין להם מספיק כוח אדם", הדגיש נשיא הלשכה.