"MEO מאשרת אילוצים מסוימים בכרטיסי לקוחות ברשת הסלולרית, כאשר הצוותים הטכניים שלה עובדים בעדיפות עליונה כדי לפתור אותם", נמסר בהצהרה של החברה.


MEO כבר רשמה שיבושים בתקשורת הקולית ביום שני, שנפתרו אחר הצהריים.