השינוי נובע מחוק גזירה המרחיב את הסמכות להנפקת תעודת אי יכולת זמנית לעבודה (CIT). מיום שישי הוא מכסה גם שירותי חירום כמו גם רופאים במרפאות פרטיות או במגזר החברתי.