הצעדים, שמטרתם ליצור "חיסכון ורציונליזציה גדולים יותר של עתודות המים", הם חלק מההחלטה שאושרה על ידי מועצת השרים בפברואר "לסייע בשמירה על קיימות המים בטווח הקצר והבינוני" באזור, הדגישה העירייה.

בין מערך היוזמות המיושמות ניתן למנות השעיית השימוש במים ציבוריים או שתייה להשקיית שטחים ירוקים וגינות ציבוריות, סגירת מזרקות נוי ומקלחות ואמבטיות רגליים באזורי רחצה, וכן צמצום חידוש המים בבריכות שחייה ציבוריות.

השעיית השימוש במים ציבוריים או שתייה להשקיית שטחים ירוקים וגנים ציבוריים למעט ג'ארדים דה אלמדה ז'ואאו דה דאוס ושדה הדשא של מסלול האתלטיקה, המושקים באמצעות מי קידוח.

במקביל, תדירות שטיפת הרחובות, המדרכות, כלי הרכב והציוד העירוני תצטמצם, "תוך שימוש למטרה זו ובכל עת שיש בהם מים ממקורות חלופיים", נכתב בפתק.

העירייה אומרת, כי כדי להבטיח את הישרדותם של עצים בעלי אופי מונומנטלי או ייחודי, יישמרו מקסימום שתי השקיות חודשיות במערכת טפטוף.

לטענת העירייה, צעדים אלה, הכרוכים בהפסקת השקיית ספרינקלרים, המבטיחים רק השקיית אותם עצים, מאפשרים להפחית את הצריכה הכוללת ב -99.9% בעת השקיית שטחים ירוקים ציבוריים בעירייה.

כדי להילחם במחסור במים באלגרבה, מועצת העיר פארו הודיעה גם כי היא מיישמת מפחיתים זרימת מים בברזים בבניינים עירוניים.

מאמרים קשורים:


המים