"בשנת 2022, יותר משבע מתוך כל 10 קצבאות זקנה לביטוח לאומי היו מתחת לשכר המינימום הלאומי", חשף פורדא טה, בפוסט ששותף ב- X הערך המינימלי החודשי das pensões de velhice e invalidez da Segurança Social


הערך החודשי המינימלי של קצבת זקנה ונכות ביטוח לאומי הוא 319.49 אירו ו -191.69 אירו לפנסיות ניצולים.


הפקודה שביצעה את העדכון השנתי של הפנסיה לשנת 2024 קבעה "עליות של 6%, לפנסיות בסכום השווה ל- (אירו) 1,018.52" או פחות מ- (אירו)," 5.65%, לפנסיות בסכום העולה על (אירו) 1,018.52 ושווה או פחות מ- (אירו) 3,055.56" ו- "5% לפנסיות בשווי יותר מ- (אירו) 3,055.56".

פנסיות בשווי של יותר מ 6,111.12 יורו אינן כפופות לעדכון.