Amareleja, במחוז Beja, היא קהילה הידועה בטמפרטורות הקיץ הלוהטות שלה. התשתית הקרובה שתמוקם בסמוך לקבוצת בית הספר Amareleja, תתפקד כבריכת שחייה חצי אולימפית להמרה, בהתאם להנחיות הפדרציה הבינלאומית לשחייה. כפי שאמר אלווארו אזדו, נשיא עיריית מורה ללוסה "בארץ החמה ביותר במדינה יש גם אוכלוסייה שאנחנו רוצים לש

מח."

כתוצאה ממיקומה של הבריכה קרוב למרכז העיר, היא תאפשר גם "לקהילה המבוגרת לנצל את ההצעה" שכן הם יוכלו לתרגל אירובי מים ופעילויות מים אחרות. חוץ מזה, מוקד בריכת השחייה יהיה גם בילדים וילדי בית ספר, על מנת שהם "יעשו פעילות גופנית בבריכה במהלך שנת הלימודים", הדגיש ראש העיר.

לגבי מבנה הבריכה, ההמרה שלה מאפשרת שימוש בקיץ וגם בחורף במתקנים. הפרויקט, שהוצג לאחרונה לאוכלוסיית אמרליה, נמצא בתהליך של מציאת מימון. כפי שאמר אלווארו אזדו, "יש לנו הרגל לדון בפרויקטים עם קהילות, להקשיב לאנשים שרוצים לדון איתנו בפרויקט ולנקוט צעדים קדימה מכיוון שהפרויקטים שלנו לא נועדו להשאיר במגירה

."