idealista חולקת כי שוק השכירות בפורטוגל הציג איזון גדול יותר בין ביקוש להיצע. כפי שנשמר על ידי מחירי הבתים להשכרה נותרו זהים בפברואר בהשוואה לחודש הקודם.

זה סימן את החודש השני ברציפות בו העלות החציונית של השכרת בית נותרה ללא שינוי ועמדה על 15.8 אירו למ"ר (יורו/מ"ר), בהתאם למדד המחירים של Idealista. ייצוב שכר הדירה התרחש חודשים ספורים בלבד לאחר אישור ה- Mais Habitação, מה שמרמז שהוא כבר משפיע על השוק.


מבחינת השונות הרבעונית, הגידול בשכירות הבתים עמד על 2.8 אחוזים והעלייה השנתית הייתה 18.3 אחוזים.

מחירי השכירות ירדו בחמש בירות מחוזיות במהלך חודש פברואר, כאשר פארו (-5.5%) בראש הרשימה. אחריהם פונשל (-5.1 אחוזים), לייריה (-2.8 אחוזים), אבורה (-1.4 אחוזים) ואווירו (-0.9 אחוזים). בקוימברה (0.4 אחוזים) ובפורטו (0.2 אחוז) המחירים נותרו יציבים בין ינואר לפברואר

.

לעומת זאת, מחירי הבתים להשכרה עלו בסנטארם (2.3 אחוזים), סטובל (אחוז אחד) וליסבון (0.6 אחוז).

העיר ליסבון נותרה היקרה ביותר להשכרת בית, עם ממוצע של 21.5 אירו למ"ר, פורטו (16.9 אירו למ"ר) ופונשל (13.8 אירו למ"ר) במקום השני והשלישי בהתאמה. ואחריו פארו (12.2 אירו למ"ר), סטובל (11.9 אירו למ"ר), קוימברה ואווירו (11 אירו למ"ר)

.

הערים החסכוניות ביותר להשכרת בית הן סנטרם (7.9 אירו למ"ר), לייריה (8.2 אירו למ"ר) ואבורה (10.6 אירו למ"ר).

מבין 18 המחוזות והאיים שניתחו, דמי השכירות של הבתים בפברואר עלו בבג'ה (6.8 אחוזים), סאו מיגל (5.6 אחוזים), ויאנה דו קסטלו (3.8 אחוזים), קוימברה (2.3 אחוזים), בראגה (1.5 אחוזים), אווירו (0.8 אחוזים) וליסבון (0.6 אחוזים). עם זאת, בפארו (0.2 אחוז), פורטו (0 אחוזים) וסטובל (-0.2 אחוז) המחירים

נותרו יציבים.

מחירי הבתים להשכרה בפברואר ירדו בפורטלגרה (-6.6 אחוזים), קסטלו ברנקו (-5 אחוזים), סנטרם (-4.1 אחוזים), מדיירה (-4.1 אחוזים), וילה ריאל (-3.8 אחוזים), לייריה (-2.8 אחוזים), אבורה (-2.8 אחוזים) וויסו (-1.5 אחוזים).

את דירוג המחוזות היקרים ביותר להשכרת בית מובילה ליסבון (19.7 אירו למ"ר), ואחריה פורטו (15.1 אירו למ"ר), מדיירה (13.7 אירו למ"ר), פארו (13.3 אירו למ"ר), סטובל (12.6 אירו למ"ר), קוימברה (€10.1 מ"ר), אבורה (€10/מ"ר), Beja (9.3 אירו למ"ר), לייריה (9.3 אירו למ"ר), סאו מיגל (9.1 אירו למ"ר), אווירו (9.1 אירו למ"ר) ובראגה (9.1 אירו למ"ר).

נהפוך הוא, וילה ריאל (5.8 אירו למ"ר), פורטלגרה (6.2 אירו למ"ר), קסטלו ברנקו (6.8 אירו למ"ר), ויסו (7.3 אירו למ"ר) וויאנה דו קסטלו הם המחוזות החסכוניים ביותר מבחינת מחירי השכרת בית.

במהלך חודש פברואר עלו מחירי הבתים להשכרה גם באזור האוטונומי של האיים האזוריים (3.6 אחוזים), ובאלנטז'ו (3 אחוזים). באשר לאזור האוטונומי של מדיירה (-4 אחוזים) והמרכז (-0.8 אחוז) המחירים ירדו. במטרופולין של ליסבון (0.4 אחוזים), אלגרבה (0.2 אחוזים) ובצפון (-0.2%) שכר הדירות נשאר יציב.