על ידי שליחת מכתב הודעה, מנהל הקהילה דורש מפורטוגל להעביר נכון ולהחיל חובות מסוימות על פי הוראה 2014/36/EU, הנוגעות לעובדים עונתיים.

החוק האירופי המדובר נועד להבטיח כללים שקופים להעסקת עובדים עונתיים ממדינות שלישיות, עם ערבויות לתנאי עבודה ומחיה נאותים, שוויון זכויות והגנה מפני ניצול.

בהצהרה מדגישה הנציבות כי עמידה מלאה בהוראה היא תנאי חשוב להפחתת ההגירה הלא סדירה.

בנוסף לפורטוגל, ספרד, רומניה, סלובקיה, סלובניה, פינלנד ושוודיה קיבלו גם מכתבי הודעה.

אם תוך חודשיים היא לא תקבל תגובות משביעות רצון, הנציבות האירופית תעבור לשלב השני של הליך ההפרה.