בחודש הראשון של 2024, המספר הכולל של חוזי אשראי צרכני חדשים הראה גם מגמת עלייה והגיע ל -137,187 חוזים, עלייה של 7.1% בהשוואה לינואר 2023.

בהשוואה לדצמבר, סכום האשראי הצרכני הכולל עלה ב -10.4% ואילו המספר הכולל של החוזים החדשים גדל ב -6.9%.

מנתוני הבנק המרכזי עולה כי שווי האשראי לרכב חדש הסתכם בינואר ב -237 מיליון יורו, עלייה של 0.9% בהשוואה לחודש הקודם. מספר הזיכויים החדשים גדל ב -5.4%, ל -15,589

.

האשראי האישי הסתכם ב -300 מיליון יורו, עלייה של 20.3% בהשוואה לדצמבר, כאשר החלק הגדול ביותר הוא "ללא מטרה ספציפית, ביתית, מאוחדת ואחרות" (287.6 מיליון יורו).

באשר למספר חוזי האשראי האישיים החדשים, זה הסתכם ב -44,336, 10.4% יותר בהשוואה לחודש הקודם.

בהתחשב באשראי שניתן באמצעות כרטיסי אשראי ומתקני משיכת יתר, סכום החוזים החדשים עלה ב -8.1%, ל -114 מיליון יורו, בשינוי השרשרת, באמצעות 77,262 חוזים חדשים (עלייה של 5.3%).