בהערה קצרה הודיעה מועצת השרים על אישור הוצאות הקשורות לרכישת שירותי קבלה, אחסון ושיחור/הפצה לחיסונים נגד קוביד 19 ושפעת, ופריטים חיוניים לניהול שלהם, על ידי הדירקטוריון הכללי לבריאות (DGS).

מועצת השרים אישרה גם הוצאות על רכישת תרופות נגד קוביד -19, במסגרת הסכמי הרכישה שנחתמו על ידי ה- DGS, ורכישת חיסונים נגד המחלה באמצעות הנוהל האירופי המרוכז על ידי ה- DGS.