הארגונים הלא ממשלתיים (NGO) Seas at Risk ו- Oceana הודיעו היום כי משבע מדינות חברות שניתחו - פורטוגל, גרמניה, דנמרק, ספרד, אירלנד, הולנד ושוודיה - רק ארבע הציגו בפני הנציבות האירופית את ההתחייבויות שנעשו ביחס ליעדי הגנת הסביבה הימית.

הערכה של ההתחייבויות שנעשו על ידי המדינות החברות ביחס ליעדי הגנת הסביבה הימית מראה כי בנוסף לעיכוב בזיהוי אזורים מוגנים ימיים, פורטוגל ואירלנד גם לא סיפקו מידע אם יתווספו אזורים חדשים או שטחים ימיים עם הגנה מחמירה יותר, שאמורה להגיע ל -10% בשנת 2030.

מבין המדינות החברות שהוערכו, גרמניה, דנמרק, ספרד ושוו דיה כבר הגישו הצעות לאומיות להתחייבויות, אך רק דנמרק ושוודיה פרסמו אותן בפומבי.

גרמניה והולנד כבר הגיעו ליעד של 30% מהאזורים הימיים המסווגים כמוגנים, למרות שלא שלחו את תוכניותיהן למנהל הקהילה.

שני הארגונים הלא ממשלתיים קוראים לנציבות האירופית להפוך את היעדים המדוברים למחייבים בבית המחוקק הבא ולמדינות החברות לחזק את הרצון הפוליטי לעמוד בתקנים סביבתיים אלה.