עם קריאת ההחלטה, בשטרסבורג (צרפת), החליט ECHR כי המקרה אינו קביל ביחס לסמכות השיפוט החוץ-טריטוריאלית של המדינות המוזכרות.

בית המשפט קבע גם כי המבקשים לא מיצו את כל הסעדים המשפטיים שהיו להם בפורטוגל לפני שפנו לגוף אירופי זה.

מאמר קשור: תיק בית משפ