המטרה היא "לאמץ את העיקרון שאנחנו מדינה עם דלתות פתוחות להגירה, אך לא דלתות פתוחות לרווחה", המתממש ביעדים כמותיים להגירה, בהתחשב בממד הביטחוני, עדיפות מבחינת הכישורים והימנעות מניצול על ידי רשתות בלתי חוקיות ופליליות", ניתן לקרוא בתוכנית של הממשלה החוקתית XXIV (PSD/CDS) שפורסמה היום והועברה לאסיפת הרפובליקה.

במסמך, הממשלה סבורה כי "פורטוגל עומדת בפני אתגרים משמעותיים ביחס להגירה", עם "חקיקה לא יעילה וחוסר תיאום בין המגזר הציבורי, הפרטי והחברתי", מה שמאפשר ריבוי "רשתות סחר בבני אדם המסוגלות לזוועות נראות לעתים רחוקות", עם "בעיות חברתיות מורכבות כמו אתגרי דיור והתמדה של תופעות שנאת זרים".

כדי לפתור מצב זה, ההנהלה מציעה "מדיניות הוליסטית ושיתופית, הכוללת את המדינה, המגזר העסקי והמוסדות החברתיים", המאפשרים "הגירה מוסדרת, עם הומניזם, כבוד ובונה לפיתוח בר-קיימא של פורטוגל".

בתחום ההגירה, הממשלה קבעה את המטרות של "מדיניות הגירה מוסדרת המבטיחה כי מהגרים בפורטוגל יכבדו ויקדמו את זכויות היסוד שלהם", "הקמת כישרון לאומי ומשיכה של מהגרים מקצועיים מוסמכים" ו"להבטיח שליטה בגבולות פורטוגל והגבול החיצוני של האיחוד האירופי".

לשם כך מודה ההנהלה בשינוי "המשטר כך שהיתרי שהייה מבוססים על חוזי עבודה שנחתמו בעבר או באמצעות אשרת חיפוש עבודה".

המודל הנוכחי מאפשר הסדרת אנשים ללא ויזה, עם הצגת חוזה עבודה שכבר הסתיים בפורטוגל או סתם הבטחה לחוזה עבודה.

תמיכה

הממשלה גם מבטיחה "לעודד ולתמוך באגודות מהגרים כבני שיח של גופים ציבוריים לצורך תכנון והערכת מדיניות האינטגרציה הציבורית הן ברמה הלאומית, האזורית והמקומית" ו"להילחם נגד שנאת זרים והדרה חברתית"

ההנהלה מתחייבת גם "ליצור תוכנית משיכה, קבלה ואינטגרציה, לקדם, במידת האפשר, הגירה מוסדרת של גרעינים משפחתיים" ו"למשוך הגירה מוסמכת "כדי "לענות על צרכי העבודה הדמוגרפיים והעבודה פורטוגל", כולל אמצעים לקידוד הוראת השפה הפורטוגזית ו"הכרת התרבות הפורטוגזית על ידי מהגרים".

הגירה בפרק ההגירה, ממשלת לואיס מונטנגרו מודאגת מעזיבתם של צעירים: "הדור עם הכישורים הגבוהים ביותר אי פעם, בו המדינה השקיעה

משאבים רבים, עוזב את המדינה בגלל חוסר הזדמנויות

".

במובן זה, ההנהלה מתחייבת ל"מדיניות לתמיכה בשובת אזרחים לאומיים ", עם "תמריצי מס" והעלאות שכר, מכיוון ש"קשה לצעיר לחזור למדינה אם ימצא שכר נמוך בהרבה ונטל מס גבוה מאוד".

"מדיניות זו חייבת להיות מפותחת על ידי סוכנות ההגירה, בשילוב עם ניהול זרמי הגירה אחרים. הסוכנות תצטרך להסתגל, על מנת להבטיח שיש לה את האמצעים והכישורים הדרושים לביצוע פונקציות אלה של משיכת ושימור כישרון לאומי ", ניתן לקרוא בתוכנית, מבלי לציין אם פסקה זו מתייחסת לסוכנות לשילוב, הגירה ומקלט, שנוצרה באוקטובר 2023

.