בדיון על תוכנית הממשלה החוקתית XXIV, בפרלמנט, הגיב לואיס מונטנגרו לרוי רושה וקבע כי היעדים שהוגדרו בתרחיש המקרו-כלכלי של הברית הדמוקרטית (AD) לצמיחה כלכלית בין 2024 ל -2028 "יש להגשים".

"אני אפילו מאמין שבשנת 2024 תהיה לנו אפשרות לחרוג מהיעד שהצבנו בתרחיש שלנו. במיוחד משום שהתחלנו ממה שהיה בתקציב המדינה ואשר הוקרן על ידי הממשלה הקודמת ואשר מבחינה זו היה פחות אופטימי מאיתנו ביחס להתנהגות המשק", אמר.