ב"תחזית הכלכלית העולמית "(WEO), שפורסמה במסגרת ישיבות האביב של קרן המטבע הבינלאומית (IMF) והבנק העולמי, המוסד בראשות קריסטלינה ג'ורג'יבה מצביע על הרחבת התוצר המקומי הגולמי (תוצר) של 1.7% השנה ו -2.1% בשנת 2025.

תחזית זו מתורגמת, בהשוואה לדוח שפורסם באוקטובר אשתקד, לתיקון כלפי מעלה של 0.2 נקודות אחוז (p.p.) לשנת 2024 וקיצוץ של 0.1 אחוזים לשנת 2025.