על פי המכון הלאומי לסטטיסטיקה (INE) לחוזים שנחתמו בשלושת החודשים האחרונים, הריבית ירדה בחודש החמישי ברציפות, ועברה מ -4.197% בפברואר ל -4.000% במרץ.

עבור יעד המימון "רכישת דיור", הרלוונטי ביותר בכל אשראי הדיור, הריבית המרומזת לכל החוזים ירדה בחודש מרץ זה החודש השני ברציפות, ל -4.578% (-2.8 נקודות בסיס לעומת פברואר).