תחזיות אלה מגיעות בתקופה שבה דיזל פשוט עולה, בממוצע, 1,629 אירו לליטר, ואילו בנפח 95 פשוט עולה 1,810 אירו לליטר.

זאת, על פי המחירים הממוצעים שפרסמה הדירקטוריון הכללי לאנרגיה וגיאולוגיה (DGEG), אשר "נקבעים על סמך המחירים המועברים על ידי תחנות דלק, משוקללים בכמויות שנמכרו בתקופה האחרונה הידועה, תוך שילוב ההנחות המוצעות בתחנות דלק כמו כרטיסי צי ואחרים".

בתחילת השבוע, סולר פשוט הפך זול ב -1.6 סנט, בעוד שמחיר הדלק הפשוט של 95 נותר כמעט ללא שינוי.