"פורטוגל היא דוגמה לתרגול טוב, לאחר שעברה את היעדים האירופיים שנקבעו בתוכנית החיסכון באנרגיה, על פי המשרד האירופי לאיכות הסביבה".

"פורטוגל היא בין מדינות האיחוד האירופי עם הצעדים החזקים ביותר לחיסכון באנרגיה, ובולטת בהיותה המדינה היחידה המדווחת באופן קבוע ושקוף על מידע על יישום והתקדמות אמצעים לחיסכון באנרגיה, לאחר שהקימה ועדת ניטור למטרה זו".

"בתקופת הניתוח ותוקפו של תוכנית החיסכון באנרגיה, בין אוגוסט 2022 למרץ 2024, רשמה פורטוגל הפחתה של 22.6% בגז הטבעי, התואם ל -150.7% מיעד ההפחתה המיושם שנקבע על ידי 'תקנת הגז'. יש לציין כי בתקופה זו פורטוגל חרגה מהיעד של 15% שנקבע בתקנה 2023/706, מיום 30 במרץ 2023, ב -50.7% ", ניתן לקרוא אותו גם

.