SNPVAC מסרה כי בחודשים האחרונים "היא התריעה לחברה על הצורך בהפצה שוויונית יותר של עצירות עצירות", ודיווחה על מספר מיילים שנשלחו בנושא מאז אוקטובר אשתקד, על פי דו"ח של לוסה.

האיגוד הזהיר מפני הבעיות שכבר נראות במשמרות מאי, עם "ימים של 11 או 12 שעות, ברציפות ובעיקר בשדות תעופה צפופים", והוסיף כי "החברה מיישמת תוכנית מבצעית רוחבית לרשת, ושוכחת את הספציפיות של כל שדה תעופה או מדינה".

"ללא מכשירים המחייבים את החברה לנהל את הפעולה טוב יותר, או להשתמש בשכל הישר, נראה כי האזהרה שהוצאה מספר פעמים באופן פנימי לא השפיעה", הם קינו.

"בשלב זה, שבו החברה כבר מתמודדת עם שיבוש בתחילת עונת הקיץ של IATA, עם מספר ביטולים בשבוע הראשון של אפריל", אמר SNPVAC, "אם לא יהיו עובדים חדשים, מבצעים למנהלי בקתות או מתכננים להקל" הם צופים "שיבוש עצום בעונת הקיץ הגבוהה, והפעולה עלולה אף להיפגע".