בהצהרה, ANA Aeroportos הסבירה כי האפשרות לעבוד בלילה נועדה "למזער את ההשפעה על פעילות שדה התעופה".

החוזה נחתם עם Acciona ומייצג "השקעה באיכות, בטיחות וביצועים סביבתיים, המאפשרת לה להתאים לצמיחה בתנועה האווירית".

עם מבצע זה, ממשיכה ההצהרה, ANA "תחזק את התנאים התפעוליים של שדה התעופה, וזו ההתערבות הגדולה ביותר שבוצעה על המסלול של תשתית זו".