בשנת 2022 בוזבזו 162 מיליון מ"ק מים, מזהיר דקו פרוטסט, והוסיף עד 88 מיליון יורו של מים לא מחויבים בשנה אחת וכ- 840 מיליון יורו בעשר שנים, על פי נתוני הרשות הרגולטורית לשירותי מים ומים (ERSAR).

דקו פרוטסט מונה 87 עיריות, מתוך 278 העיריות ביבשת, עם עלייה בהפסדי מים אמיתיים, ו -161 עם הפחתה.

"למרות שיש כמה שיפורים, 20 עיריות לא סיפקו מידע לרגולטור, וב -10 עדיין אין נתונים המאפשרים השוואה בין 2022 ל -2021", נכתב בהצהרה האיגוד להגנת הצרכן.

בין 161 העיריות שהפסדי המים שלהן ירדו באחוזים בהשוואה לשנה הקודמת, החמש שבלטו ביותר היו אלקסר דו סאל, קובה, פלמלה, פנדונו ובריירו.

על פי דקו פרוטסט, רשת אספקת המים מתיישנת ב -62% מהעיריות וב -70% יש שיקום לא מספק או אין שיקום של צינורות מעל גיל 10.

בין העיריות המשקמות הכי הרבה באחוזים היא מורה, במחוז אבורה, ומרינה גרנדה, אך גם אמדורה ואוייראס, ויאנה דו אלנטז'ו ופורטלגרה.

בהתבסס על ניתוח הפסדי המים בפורטוגל, דקו פרוטסטה מזהיר מפני הצורך הדחוף בשיקום תשתית אספקת המים ברמה הלאומית, ומדגיש כי יש צורך להאיץ כדי למנוע את ההפסדים - כלכליים וסביבתיים - שעדיין מתרחשים.