"ASAE heeft tot nu toe meer dan 1.330.000 maskers in beslag genomen", aldus een verklaring die naar het Lusa-agentschap is gestuurd, rekening houdend met de acties die de inspecteurs tijdens dit proces hebben ondernomen.

De belangrijkste redenen voor de inbeslagname van de maskers waren de onjuiste CE-markering (die aangeeft dat een product voldoet aan de communautaire richtlijnen), het ontbreken van essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) en het niet voldoen aan de eisen om als "sociale" maskers te worden beschouwd.

Naast het niet voldoen aan de eisen op het gebied van PBM's en sociale maskers, moest de ASAE ook de mogelijke prijsspeculatie controleren van goederen die essentieel zijn voor het voorkomen van covid-19, zoals alcohol, alcohol-gel en desinfecterende middelen.