Volgens de in Diário da República gepubliceerde gegevens kunnen de maatregelen die tot eind december vorig jaar van kracht waren, tot eind januari worden verlengd en kan het besluit "op elk moment, afhankelijk van de ontwikkeling van de epidemiologische situatie" worden herzien.

"De noodzaak om de maatregelen ter beperking van het luchtverkeer uit te breiden wordt gehandhaafd, naar behoren in overeenstemming met de huidige bezorgdheid over de volksgezondheid", aldus de regering. Zo zal het luchtverkeer van en naar het vasteland van Portugal voor alle vluchten naar en van landen die deel uitmaken van de Europese Unie, alsook voor de met het Schengengebied geassocieerde landen (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland), toegestaan blijven.

Volgens het besluit zijn essentiële reizen die welke de doorreis of de toegang tot of het vertrek uit Portugal mogelijk maken voor onderdanen van de Europese Unie, onderdanen van met het Schengengebied geassocieerde landen en hun gezinsleden en onderdanen van derde landen die legaal in een lidstaat verblijven. Onderdanen van derde landen die reizen voor beroepsdoeleinden, studie, gezinshereniging, gezondheid of om humanitaire redenen vallen ook onder de richtlijn. Het besluit heeft ook betrekking op vluchten ter ondersteuning van de terugkeer van nationale burgers of houders van een verblijfsvergunning op het Portugese vasteland, alsmede op vluchten van humanitaire aard en vluchten die bedoeld zijn om de terugkeer naar de respectieve landen mogelijk te maken van buitenlandse burgers die zich op het Portugese vasteland bevinden, mits "door de bevoegde autoriteiten van die landen worden bevorderd, mits zij daartoe vooraf een verzoek indienen en ermee instemmen en het beginsel van wederkerigheid in acht wordt genomen".

Het besluit staat ook vluchten toe "van en naar landen en speciale administratieve regio's, waarvan de epidemiologische situatie in overeenstemming is met Aanbeveling (EU) 2020/2169 van de Raad van 17 december 2020 betreffende luchtverbindingen met Portugal" en met een aan het document gehechte lijst, alsook "de binnenkomst in Portugal van ingezetenen van landen die op de lijst staan, wanneer zij alleen internationale doorvoer of transfers hebben uitgevoerd op luchthavens die gelegen zijn in landen die niet op de lijst staan". Deze lijst omvat Australië, China, Zuid-Korea, Japan, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Thailand en Uruguay en de speciale administratieve regio's Hongkong en Macau. Passagiers op essentiële vluchten, met uitzondering van kinderen die de leeftijd van twee jaar nog niet hebben bereikt, komen echter alleen aan boord met voorlegging van het bewijs van laboratoriumtests (RT-PCR) voor de screening op SARS-CoV-2-besmetting, met negatief resultaat, uitgevoerd binnen 72 uur voor vertrek.

Burgers die bij wijze van uitzondering van boord gaan zonder bewijs van een negatieve test, moeten de test bij aankomst op het nationale grondgebied op eigen kosten uitvoeren op een geschikte plaats in de luchthaven, waar zij zullen wachten tot de kennisgeving van de negatieve uitslag. "Buitenlandse burgers die zonder de luchthavenfaciliteiten aan boord gaan of waarvan de doorreis hen dwingt de luchthavenfaciliteiten te verlaten, moet de toegang tot het nationale grondgebied worden geweigerd, waarbij het bedrijf het voorwerp van de administratieve overtreding is", voegt hij eraan toe.