António Costa kondigde deze maatregel aan nadat hij via een videoconferentie had deelgenomen aan een informele vergadering van de leiders van de Europese Unie die tot doel had de maatregelen ter bestrijding van covid-19 onder de 27 lidstaten te coördineren.

"De regering heeft besloten de vluchten naar het Verenigd Koninkrijk en van het Verenigd Koninkrijk naar Portugal met ingang van zaterdag volledig stop te zetten, om het risico van besmetting op basis van de nieuwe variant van het coronavirus te verminderen", aldus de leider van de uitvoerende macht, de Portugees.

António Costa zei dat vanaf zaterdag "alleen vluchten met een humanitair karakter zullen worden uitgevoerd om de repatriëring van Portugezen die naar Portugal willen terugkeren, of van Britse burgers die naar het Verenigd Koninkrijk willen terugkeren, te waarborgen".

Volgens de minister-president was er tijdens deze informele bijeenkomst van de leiders van de Europese Unie wereldwijd "een uiting van grote bezorgdheid over de ontwikkeling van de pandemie, met name wat betreft de groei die wordt gestimuleerd door de nieuwe Britse variant, met name in landen die nauwere banden hebben met het Verenigd Koninkrijk, zoals het geval is in Portugal".

Wat de grenzen betreft, was António Costa van mening dat het "belangrijkste" besluit dat tijdens de informele bijeenkomst werd genomen, juist betrekking had op het einde van de vluchten naar het Verenigd Koninkrijk, of van het Verenigd Koninkrijk naar Portugal.

Tijdens de informele top van staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie benadrukte de minister-president dat besloten is om de grenzen tussen de verschillende lidstaten "open te houden".