De stemming vindt plaats ter gelegenheid van de internationale herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust, die in 2005 door de Verenigde Naties is ingesteld en jaarlijks wordt gevierd op 27 januari, de datum waarop het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau in 1945 werd bevrijd.

Op 27 januari 1945 ontdekten Sovjettroepen het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau, het grootste in het door nazi-Duitsland bezette Europa, waar ongeveer 1,1 miljoen mensen werden vermoord, onder wie bijna een miljoen Joden.

Meer dan zes miljoen Europese Joden werden tijdens het Derde Rijk door de nazi's vermoord.

De overgrote meerderheid werd gedood in het vernietigingskamp Auschwitz, dat door het naziregime op Pools grondgebied werd gebouwd, maar ook andere niet-joodse gevangenen, waaronder Polen, Roma (zigeuners), en Sovjetsoldaten behoren tot de slachtoffers van dit voormalige complex.

Vóór de Tweede Wereldoorlog woonden er ongeveer 192.000 Joden in Oostenrijk. Na de annexatie van Oostenrijk door nazi-Duitsland in 1938, enthousiast gesteund door veel Oostenrijkers, ontvluchtten meer dan 100.000 Joden het land.