"God (of onze Hogere Macht) schenk mij de kalmte om de dingen te aanvaarden die ik niet kan veranderen, de moed om de dingen te veranderen die ik kan veranderen en de wijsheid om het verschil te kennen".

Hoewel het programma geenszins religieus is, is het een spiritueel programma. Sommige mensen kunnen aanvankelijk moeite hebben met het idee van God of Hogere Macht. Iedereen is vrij om zijn eigen versie van een Hogere Macht te kiezen. Terwijl sommige leden hun Hogere Macht zullen verbinden met de natuur, zullen anderen zich verbonden voelen met hun Hogere Macht binnen de bijeenkomsten en wat ze daar horen. Anderen zullen geloven in een God aan wie ze zich volledig kunnen overgeven. Er is geen verplichting, het is een persoonlijke keuze. Ongeacht hun spirituele overtuiging voelen leden zich vaak opgelucht te weten dat zij niet alleen zijn in hun genezingsproces en dat zij deel uitmaken van een gemeenschap van zoekers.

In het hoofdgedeelte van de bijeenkomst wordt een onderwerp of thema besproken, en er kunnen lezingen worden voorgelezen uit een Al-Anon boek met dagelijkse lezingen. Mensen worden uitgenodigd om over het thema te vertellen of over iets dat zij op dat moment voelen of meemaken. Sommige mensen kunnen pijnlijke ervaringen delen die zij doormaken of hebben doorgemaakt, terwijl anderen hun ervaring, liefde, kracht en hoop kunnen delen over hoe zij het Al-Anon programma in hun leven toepassen. De bijeenkomsten duren een uur. Ter afsluiting van de bijeenkomst bidden de voorzitter en de leden het sereniteitgebed.

Al-Anon-leden worden aangemoedigd om de aandacht op zichzelf gericht te houden, in plaats van op de alcoholist. De leden geloven dat een veranderde houding het herstel kan bevorderen. Dat gezegd hebbende, benadrukt het programma dat de ene persoon niet de oorzaak is van het drinken van de andere, noch van diens keuzes of gedragingen. We kunnen alcoholisme niet genezen, en we kunnen de alcoholist niet controleren. Uit onderzoek blijkt dat wanneer probleemdrinkers aan een herstelprogramma beginnen, hun kansen op succes groter zijn wanneer zij worden gesteund door familieleden of vrienden die aan een familieherstelprogramma zoals Al-Anon deelnemen.

Een ander lid, Lisa, werd lid van de Al-Anon groep nadat zij getrouwd was met een actieve alcoholist die tegen die tijd al aan het afkicken was in de AA. Hoewel haar echtgenoot niet meer dronk, had Lisa het gevoel dat de problemen in hun huwelijk niet verdwenen waren. Lisa gaf toe dat zij degene was die moest veranderen. Lisa zegt: "Ik moest me meer op mezelf en mijn eigen herstel concentreren in plaats van geobsedeerd te zijn door mijn alcoholische echtgenoot. Toen ik eenmaal het Al-Anon programma op mijn leven begon toe te passen, begon mijn hele gezin de verandering te voelen en we leiden nu een harmonieuzer leven in plaats van het voortdurende drama dat het voorheen was."

Vaak wordt geadviseerd om meerdere bijeenkomsten uit te proberen voordat je beslist of Al-Anon iets voor je is. Op de weg naar herstel nemen we "één dag tegelijk" en het moet niet overhaast gebeuren. Zoeken naar de overeenkomsten en niet naar de verschillen helpt ons om aansluiting te vinden en voordeel te halen uit het 12 stappen programma.

Hoe kun je lid worden van de Algarve Al-Anon Familiegroep
Al-Anon leden zijn mensen, net als jij, die zich zorgen maken over iemand met een drankprobleem. Alcoholisme is een complex probleem, met veel gerelateerde problemen. Maar Al-Anon kan je helpen om te leren omgaan met de uitdagingen die het drinken van iemand anders met zich meebrengt.

Hier is het schema van de bijeenkomsten van de Algarve Al-Anon Familiegroep.
Bijeenkomsttijden (momenteel op Zoom):
Engelstalige bijeenkomsten
Zondag 10.30 uur (wekelijks)
Donderdag 10.30 uur (om de week)
Donderdag 18.00 uur (om de week)
Portugeessprekende bijeenkomsten:
Donderdag 21.00 uur (om de week)

Voor meer informatie over Al-Anon bijeenkomsten in Algarve en hoe je lid kunt worden, kun je contact met ons opnemen via email: alanonalgarve@gmail.com of telefoon: 965122752
Een belangrijk onderdeel van de principes van de Al-Anon groep is dat de groepen volledig self-supporting zijn en geen bijdragen van buitenaf accepteren. Er zijn geen contributies of bijdragen om lid te zijn van een Al-Anon groep, maar leden mogen vrijwillige bijdragen geven om de kosten van de groep te dekken.