Deze maatregel valt binnen de werkingssfeer van de noodtoestand ter bestrijding van de covid-19-pandemie. Andere maatregelen, waaronder algemene lockdown, worden voortgezet en alle voor het publiek toegankelijke goederen- en dienstenbedrijven moeten in het weekend om 13.00 uur sluiten, met uitzondering van de detailhandel in levensmiddelen, die op zaterdag en zondag tot 17.00 uur open mag zijn.