Het Verenigd Koninkrijk zal het plafond van zijn voorraad kernkoppen verhogen van 180 tot 260, een stijging van ongeveer 45 procent, volgens het document, dat in het parlement zal worden gepresenteerd door de premier, Boris Johnson.

Het besluit maakt een einde aan een beleid van geleidelijke nucleaire ontwapening dat al zo'n 30 jaar aan de gang is, hoewel het ongebruikelijk is om het precieze aantal kernkoppen of raketten publiekelijk bekend te maken.

"Gezien de zich ontwikkelende veiligheidsomgeving, met inbegrip van het toenemende scala aan technologische en ideologische dreigingen, is iets dergelijks [geleidelijke nucleaire ontwapening] niet langer mogelijk en zal het Verenigd Koninkrijk nu een algemene kernwapenvoorraad hebben van niet meer dan 260 kernkoppen", zo motiveert hij.

De geïntegreerde evaluatie van het veiligheids-, defensie-, ontwikkelings- en buitenlands beleid heeft tot doel de visie van het VK op internationale partnerschappen na de 'Brexit' uiteen te zetten, en tegelijkertijd de bedreigingen voor het land opnieuw te beoordelen.

In het 100 bladzijden tellende document erkent de Britse regering, een land dat bijzonder zwaar getroffen is door de Covid-19-pandemie, het risico van een nieuwe pandemie in het volgende decennium, door te beweren dat "uitbraken van infectieziekten tegen 2030 waarschijnlijk frequenter zullen voorkomen".

China wordt aangemerkt als "de grootste staatsbedreiging voor de economische veiligheid van het VK", waarbij het land wordt omschreven als een "systemische concurrent".

"De groeiende internationale macht en assertiviteit van China zal waarschijnlijk de belangrijkste geopolitieke factor van de jaren 2020 zijn. De omvang en reikwijdte van China's economie, de bevolkingsomvang, de technologische vooruitgang en de groeiende ambitie om zijn invloed op het internationale toneel te doen gelden, bijvoorbeeld via de Nieuwe Zijderoute, hebben ingrijpende internationale gevolgen", zo staat in het document te lezen.

Londen belooft echter een dialoog te blijven voeren en open te blijven staan voor handel en investeringen van de Aziatische reus, en benadrukt dat "samenwerking met China van vitaal belang kan zijn voor de aanpak van transactionele uitdagingen, met name klimaatverandering en biodiversiteitsverlies".

De nieuwe diplomatieke en militaire strategie bevat weinig verwijzingen naar de Europese Unie, waaruit het land is vertrokken in conflict op een aantal gebieden, en stelt voor het VK opnieuw te richten op de Indo-Pacifische regio, die het kwalificeert als het "geopolitieke zwaartepunt" van de wereld, door toenadering te zoeken tot landen als Australië, India, Japan en Zuid-Korea.