De inbeslagneming vond plaats tijdens "een handhavingsactie gericht op visserijactiviteiten die resulteerde in de inbeslagname van twee kieuwnetten van elk ongeveer 100 meter lang", zo werd in het persbericht toegevoegd.

Volgens de scheepvaartpolitie waren de twee netten "minder dan een kwart mijl uit de kust uitgezet, zonder deugdelijke markering en identificatie".

Het plaatselijke commando van de maritieme politie van Aveiro "zal de nodige stappen ondernemen om de eigenaar van het vistuig te identificeren", aldus de verklaring.