Het project wordt gefinancierd door het grensoverschrijdende project Interreg/CILIFO (Iberisch Centrum voor Onderzoek en Bestrijding van Bosbranden), met een geraamde investering van 2,6 miljoen euro.

Het gaat om een infrastructuur die zich bevindt aan de Rua Humberto Pacheco, naast de gemeentelijke brandweer, en die actief is op het gebied van redding en brandbestrijding en tevens dient voor de opvang van particuliere vliegtuigen, medische noodhulpvliegtuigen en brandbestrijding. Het is hier dat een helikopter van het INEM (Nationaal Instituut voor Medische Noodgevallen) en een andere van ANEPC (Nationale Autoriteit voor Noodgevallen en Civiele Bescherming) permanent zijn gestationeerd, beide ten dienste van de hele regio.

De huidige installatie bestaat uit een operationeel helikopterplatform, een ondersteuningshangar en het gebouw voor de administratieve diensten van de gemeentelijke helihaven. Het project omvat derhalve de bouw van een nieuwe hangar, de uitbreiding en verbouwing van de ondersteunende ruimten voor de bestaande hangar, de bouw van een gebouw met ondersteunende ruimten voor kantoren, opslagruimten, sanitaire voorzieningen, kleedkamers en technische ruimten.

De werkzaamheden zullen naar verwachting 18 maanden in beslag nemen.