De klacht staat in een open brief van deze begin 2020 opgerichte vakbond, gericht aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen.

"Op dit moment zijn er meer dan 1.800 verpleegkundigen met contracten voor een bepaalde tijd om de covid-19-pandemie het hoofd te bieden, die hun contracten niet verlengd hebben gezien, of zullen zien. Dit gebrek aan erkenning en waardering voor ons werk bevordert de uittocht, en midden in de pandemie zijn ongeveer 1.300 verpleegkundigen geëmigreerd", benadrukt SITEU.

Volgens de vakbond zorgen deze professionals in een precaire situatie voor de dagelijkse behoeften van de Nationale Gezondheidsdienst (SNS), die een ratio van verpleegkundigen heeft die onder het gemiddelde van de OESO-landen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) ligt

"In Portugal is de verhouding verpleegkundigen / inwoners in de SNS 6,9 / 1.000 inwoners, vergeleken met de OESO-landen, die 9,3 / 1.000 is", verklaarde SITEU in de open brief, die bedoeld is om de "diepe bezorgdheid, verontwaardiging en ontevredenheid over het Portugese beleid voor de NHS" uit te drukken.

De vakbond waarschuwde ook dat er een "meedogenloze desinvestering is door de Portugese regering in de openbare gezondheidsinstellingen", wijzend op de voorbeelden van het gebrek aan onderhoud van gebouwen, de niet-vernieuwing van apparatuur voor patiëntenzorg en het arbeidsbeleid.

"We hebben in de afgelopen 15 jaar een brute toename gezien van particuliere gezondheidsinstellingen die overleven ten koste van overheidsfinanciering. Gezondheid is een miljoenenbusiness geworden die deze bedrijfsstructuur en, bijgevolg, particuliere economische groepen verrijkt", aldus SITEU.

Wat de lonen betreft, was de vakbondsstructuur van mening dat, ondanks de onderhandeling over een verhoging voorzien in de Rijksbegroting van 2018, in mei 2021 de "meeste SNS-instellingen de punten niet individueel aan elke beroepsbeoefenaar hebben meegedeeld en niet zijn overgegaan tot de salarisupdate van meer dan ongeveer 50 procent van de verpleegkundigen".

Dit betekent volgens de vakbond dat verpleegkundigen met een loopbaan van 22 jaar in de eerste bezoldigingspositie in gelijke omstandigheden verkeren als een pas afgestudeerde collega.