De staatssteunregeling omvat de aankoop van bussen met nulemissie (die elektriciteit of waterstof gebruiken) en de installatie of verbetering van de bijbehorende infrastructuur voor het tanken of opladen.

De staatssteun zal worden verleend in de vorm van rechtstreekse, niet-terugbetaalbare subsidies en de begunstigden zullen worden geselecteerd via een open, transparante en bindende aanbestedingsprocedure.

De Commissie was van oordeel dat de steun proportioneel is en tot het noodzakelijke minimum beperkt blijft, met name omdat de hoogte van de steun via een openbare aanbestedingsprocedure zal worden vastgesteld.

Brussel benadrukte ook dat de maatregel de invoering van emissievrije openbare passagiersbussen zal stimuleren en zo zal bijdragen tot de vermindering van de uitstoot van koolstofdioxide en andere vervuilende stoffen, overeenkomstig de klimaat- en milieudoelstellingen van de Europese Unie (EU) en de doelstellingen van het Europees Ecologisch Pact.

Voor het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap wegen de positieve effecten van de regeling op de milieu- en klimaatdoelstellingen van de EU zwaarder dan de mogelijke verstoring van de mededinging en het handelsverkeer als gevolg van staatssteun.