"Dit jaar hebben we hier in Portalegre het grootste aantal agenten in opleiding in vele jaren, 1.400", zei Eduardo Cabrita.

Eduardo Cabrita herinnerde eraan dat het meerjarenplan voor de toelating tot de veiligheidstroepen in uitvoering is, waarbij de doelstelling van de "versterking en verjonging" van het personeel van de GNR en de PSP wordt bereikt, waarvoor de aanwerving van 1.400 nieuwe agenten dit jaar is toegestaan.

"Het is belangrijk dat de staatsbegroting voor 2021 het mogelijk heeft gemaakt om een hoger niveau van aanwerving te bereiken, wat zich dit jaar zal vertalen in de opname van 1.400 nieuwe voorlopige GNR agenten om met hun opleiding te beginnen," zei hij.

Volgens de minister zal de opleiding tegen het einde van het jaar worden gegeven "in groepen van ongeveer driehonderd", om het doel van de aanwerving van 1.400 nieuwe agenten te voltooien.

"Dit is een beslissende doelstelling voor de verjonging van de GNR", onderstreepte hij.

Volgens de regering telt de 43e GNR-opleiding 16 procent vrouwen, waarmee "ook wordt voldaan" aan het besluit van de minister van Binnenlandse Zaken om in de aanwervingsregels voor 2021 "minimumindicatoren van 15 procent vrouwen" op te nemen voor de aanstelling van GNR-agenten en "20 procent" voor PSP-agenten.