"Vorig jaar [2020] is in Portugal het aantal bij de procureur-generaal ingediende klachten in verband met cybercriminaliteit met 182 procent gestegen", verklaarde Mariana Vieira da Silva tijdens de openingszitting van "C Days - Cybersecurity 2021", een evenement dat plaatsvond tussen 14 en 16 juni, in Alfândega do Porto.

De minister, die niet aanwezig was op de openingszitting, maar deze virtueel bijwoonde, voegde eraan toe dat "berichten over cyberaanvallen gericht tegen essentiële diensten zoals de gezondheidszorg gemeenschappen die de levering van openbare diensten verlammen en aanzienlijke problemen veroorzaken in het functioneren van samenlevingen".

De regeringsfunctionaris betoogde dat de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging in het "brandpunt van de actie moet staan bij overheidsinstanties", maar ook bij "organisaties in de particuliere sector", en herinnerde eraan dat Portugal "moeite heeft om hooggespecialiseerde professionals met geavanceerde vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging op te leiden en vast te houden".

"In de verslagen over de uitvoering van de strategie wordt ook gewezen op de moeilijkheid om hooggespecialiseerde professionals met geavanceerde vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging op te leiden en te behouden, alsook op de noodzaak om meer gebruik te maken van structuurfondsen en andere financieringsinstrumenten om de digitale veerkracht en transformatie van kleine en middelgrote ondernemingen te bevorderen".

Tijdens de zitting herinnerde Mariana Vieira da Silva ook aan het tijdens het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie afgeronde proces tot oprichting van een "Europees centrum voor technologische industriële vaardigheden en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging", waarbij zij eraan herinnerde dat Portugal thans over de nodige voorwaarden beschikt om de ontwikkeling van geavanceerde vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging te bevorderen en om "betere technische kennis beschikbaar te stellen ten dienste van de versterking van de capaciteit van ondernemingen en overheidsdiensten".

Volgens de minister zal het Europees centrum verantwoordelijk zijn voor "de uitvoering van een Europese agenda inzake cyberbeveiliging" en voor het beheer van "de financiering op het gebied van O&O en de opleiding van mensen en bedrijven, ondersteund door een netwerk van nationale coördinatiecentra".