In een verklaring zei het ministerie van Binnenlandse Zaken (MAI) dat deze 122 nieuwe teams in 95 gemeenten zullen worden opgericht en dat deze teams in de meeste gevallen het tweede zullen zijn dat in hetzelfde brandweerkorps wordt opgericht.

Volgens het MAI zullen 11 de eerste teams zijn, 110 de tweede, en zal één brandweerorganisatie de derde EIP huisvesten.

Deze teams, die in 2001 zijn opgericht, bestaan elk uit vijf leden die permanent in de brandweerkazernes aanwezig zijn om elke noodsituatie te behandelen die in de gemeente wordt geregistreerd.

Met de oprichting van de nieuwe 122 EIP's is het totale aantal reeds geregistreerde teams gestegen tot 528, wat overeenkomt met een meer dan verdrievoudiging sinds 2016, toen er 169 waren.

Er zijn momenteel 359 permanente interventieteams operationeel, waarbij in totaal 1 807 operatoren betrokken zijn.

MAI benadrukt dat de EIP's worden gevormd door "beroepsbrandweerlieden en worden gekenmerkt door hun hoge specialisatie, met vaardigheden in verschillende valenties om in verschillende scenario's op te treden".

De ondertekeningsceremonie van de protocollen voor de oprichting van 122 EIP's zal plaatsvinden in Mação, in het district Santarém, en wordt voorgezeten door de staatssecretaris voor Binnenlands Bestuur, Patricia Gaspar.