Volgens informatie op de website van de regering https://covid19estamoson.gov.pt/ heeft de ministerraad de heropening van de bars, "met inachtneming van de regels voor restauratie", opgenomen in de eerste fase van het plan voor de geleidelijke opheffing van de beperkingen dat zij op 29 juli heeft goedgekeurd.

Een officiële bron van het voorzitterschap van de ministerraad heeft aan Lusa uitgelegd dat de bars zullen moeten werken met de regels inzake de beperking van de capaciteit en de bezetting van de ruimten die aan de restaurants zijn opgelegd.

Zo zullen de klanten van de bars bijvoorbeeld moeten blijven zitten en zullen de beperkingen van het aantal personen per tafel moeten worden nageleefd, aldus dezelfde bron.

Deze informatie corrigeert de informatie die aanvankelijk aan het eind van de ministerraad werd bekendgemaakt en die door premier António Costa werd gepresenteerd, volgens welke bars gesloten zouden blijven tijdens de eerste fase van het opheffen van de beperkingen, die aanstaande zondag begint.

Volgens de informatie die op het aan de pandemie gewijde regeringsportaal beschikbaar is gesteld, zullen "de restaurants en soortgelijke etablissementen" op 1 augustus tot 2 uur 's nachts open kunnen zijn en met "de regel van maximaal 6 personen per tafel binnen of 10 personen op de terrassen", waarbij de verplichting voor klanten binnenshuis om een digitaal vaccinatiebewijs of een negatieve test voor te leggen aan Covid-19 op vrijdag na 19 uur, in het weekend en op feestdagen wordt uitgebreid tot het hele grondgebied van het continent.

"Bars en andere drinkgelegenheden zonder amusement mogen worden geëxploiteerd, met inachtneming van de regels die zijn vastgesteld voor de horeca en dergelijke, mits zij zich houden aan de geldende regels en richtsnoeren en aan die welke specifiek zijn opgesteld door het directoraat-generaal Gezondheid", specificeert de informatie die op dezelfde 'site' beschikbaar is.

In de derde fase van het door de Raad van Ministers in oktober goedgekeurde plan zullen de bars "hun gebruikelijke activiteit heropenen na overlegging van het digitale EU-certificaat of een test met een negatief resultaat", deelt de regering mee.

In deze derde fase zullen ook de nachtclubs opnieuw opengaan, met dezelfde regels als de bars.

De drie nieuwe fasen van het opheffen van de beperkingen die vanwege de pandemie gelden, zijn gekoppeld aan de vaccinatiegraad die de komende weken wordt verwacht: 1 augustus (57 procent van de bevolking gevaccineerd), 5 september (71 procent) en oktober (85 procent).

De minister-president kondigde aan dat de maatregelen voortaan een nationale dimensie zullen hebben en dat er niet langer beperkingen zullen gelden die afhankelijk zijn van de situatie in elk district.