De mogelijkheid voor gezonde adolescenten om zich te laten vaccineren bestaat in dit stadium niet, aangezien leeftijdsgroepen boven de 18 jaar nog steeds worden gevaccineerd en prioriteit wordt gegeven aan adolescenten en jongeren met onderliggende gezondheidsaandoeningen", aldus de DGS. Zondag oordeelde de DGS in een aan Lusa toegestuurde verduidelijking, na de technische commissie voor de vaccinatie tegen Covid-19 te hebben gehoord, dat "elke tiener van 12 tot 15 jaar de mogelijkheid moet krijgen om zich op medische indicatie te laten vaccineren", zonder echter aan te geven wanneer deze vaccinatie zou plaatsvinden.

Volgens de norm die prioritaire ziekten vaststelt voor de vaccinatie van adolescenten van 12-15 jaar, en die woensdagavond werd bijgewerkt, moeten deze jongeren met onderliggende gezondheidsproblemen op de datum waarop zij voor vaccinatie worden opgeroepen, met hun wettelijke voogd in de vaccinatiecentra verschijnen. De DGS bepaalt dat kinderen tussen 12 en 15 jaar die lijden aan actieve kanker, diabetes, obesitas, chronisch nierfalen, in de eerste plaats tegen Covid-19 moeten worden gevaccineerd. De norm stelt ook transplantatie en immunosuppressie vast als prioritaire ziekten voor vaccinatie.

Volgens de norm vallen ook neurologische ziekten hieronder, waaronder cerebrale parese en spierdystrofieën, ontwikkelingsstoornissen zoals trisomie 21 en ernstige en diepgaande intellectuele ontwikkelingsstoornissen. Chronische longaandoeningen, chronische ademhalingsaandoeningen zoals ernstige astma, en cystische fibrose behoren ook tot de prioriteiten.

Het DGS stelt dat "zoals ook is gebeurd voor de prioritaire ziekten voor fase 1 en fase 2 (personen van 16 jaar en ouder), adolescenten met deze ziekten in aanmerking komen voor vaccinatie na hun identificatie, via het elektronisch voorschrijfsysteem, door de arts-assistenten". "Het is ook mogelijk om personen van 16 jaar en ouder te vaccineren in uitzonderlijke en klinisch onderbouwde situaties, waarbij de arts een persoon moet doorverwijzen voor prioritaire vaccinatie", stelt de norm.