In een verklaring die is toegezonden aan Lusa News Agency, geeft CVRA aan dat, volgens gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE), "de export van Alentejo-wijn in de eerste zes maanden van dit jaar met 20 procent in waarde is gestegen, met 32 miljoen euro aan gegenereerde inkomsten".

Uit de gegevens van het INE blijkt ook dat "ongeveer 12 miljoen flessen [werden] verkocht aan de buitenlandse markt, wat neerkomt op meer dan negen miljoen uitgevoerde liters", wat neerkomt op een stijging van 14 procent ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar.

"De gemiddelde prijs per liter wijn volgde ook de opwaartse trend, met een stijging van 5 procent, tot 3,48 € per liter," aldus CVRA.

Voor de voorzitter van CVRA, Francisco Mateus: "deze groei in de eerste helft van het jaar is een zeer positief teken van de waarden" die de regio dit jaar kan bereiken.

"Gewoonlijk zijn de tweede semesters sterker in termen van export", herinnerde hij eraan, en sprak hij het vertrouwen uit dat 2021 "het jaar met de beste resultaten zou kunnen worden, aangezien er een record is".

De cijfers voor het eerste semester "overtreffen de resultaten die de regio behaalde in de pre-pandemische periode", met andere woorden, vóór de covid-19 pandemie, feliciteerde de CVRA.

In zijn analyse van de gegevens wees de voorzitter van het wijncomité op het feit dat de waarde van de uitgevoerde wijn meer is gestegen dan de hoeveelheid, wat resulteert in een appreciatie van de gemiddelde prijs.

"In de top 10 van de 89 markten waarnaar wordt geëxporteerd, hebben alle een stijging van de gemiddelde prijs geregistreerd, wat aantoont dat de kwaliteit van de Alentejo-wijnen wordt erkend door importeurs en consumenten, die bereid zijn meer te betalen voor de wijnen uit de regio", betoogde Francisco Matthew.

Tot juni werd de wijn met gecontroleerde oorsprongsbenaming (DOC) Alentejo verkocht voor een gemiddelde prijs van 5,04 € per liter en de regionale Alentejano voor 3,06 € per liter, wat in schril contrast staat met de nationale gemiddelden van respectievelijk 3,02 € en 2,44 €.

Francisco Mateus prees "de uitzonderlijke reactie van de producenten van de Alentejo", die "er zeer goed in slagen op de internationale markten te werken, ondanks de moeilijkheden als gevolg van de pandemie, die het moeilijker maakt om de markten en het werk van de importeurs en de detailhandel te volgen".

In de eerste zes maanden van vorig jaar exporteerde Alentejo 8,1 miljoen liter wijn, wat overeenkomt met 27 miljoen euro aan inkomsten, tegen een gemiddelde prijs per liter van 3,32 euro.